فهرست مطالب

نفرات ممتاز کلاس (سال تحصیلی 96-95)

آلبوم تصاویر آموزشگاه

آمار بازدید سایت

نظر سنجی

آزمون های علمی و جامع (P7)

دانش آموزان عزیز از طریق لینک زیر می توانید دفترچه سوالات آزمون تستی مرحله 1 را دانلود کنید .

ـ دفترچه سوالات آزمون تستی پایه هفتم (مرحله 1 )

ـ دفترچه سوالات آزمون تستی پایه هشتم (مرحله 1 )

ـ دفترچه سوالات آزمون تستی پایه نهم (مرحله 1 )

از طریق لینک زیر می توانید سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی (مرحله 2) را دانلود کنید .این سوالات توسط دبیران آموزشگاه نمونه بیاضیان وایقان طراحی شده است .

ـ سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی پایه هفتم (مرحله 2)

ـ سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی پایه هشتم (مرحله 2)

ـ سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی پایه نهم (مرحله 2)

از طریق لینک زیر می توانید سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی (مرحله 1) را دانلود کنید .این سوالات توسط دبیران آموزشگاه نمونه بیاضیان وایقان طراحی شده است .

ـ سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی پایه هفتم (مرحله 1)

ـ سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی پایه هشتم (مرحله 1)

ـ سوالات آزمون تستی پیشرفت تحصیلی پایه نهم (مرحله 1)

کادر آموزشگاه نمونه بیاضیان وایقان